බල්ගේරියානු බෑගය

 • Bulgarian bag

  බල්ගේරියානු බෑගය

  නම: බල්ගේරියානු බෑගය
  වර්ණය: රතු, කළු, නිල්, අළු, ආදිය හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව අභිරුචිකරණය කළ වර්ණ
  බර: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව අභිරුචිකරණය කර ඇත
  ද්රව්ය: අවකාශ සම්, සිල්ක් ලොම්, යකඩ වැලි
  ඇසුරුම් කිරීම: පීපී බෑගය + පෙට්ටි හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව
  වරාය: ටියැන්ජින් වරාය
  සැපයුම් හැකියාව: මසකට 5000 කෑලි+
  ODM/OEM සඳහා සහය දක්වන්න