කෙට්ල්බෙල්

 • Kettlebell

  කෙට්ල්බෙල්

  නම: කෙට්ල්බෙල්
  කෙට්ල්බෙල් බර: කිලෝග්‍රෑම් 2 | 4 kg | කිලෝග්‍රෑම් 6 | කිලෝග්‍රෑම් 8 | කිලෝග්‍රෑම් 10 | කිලෝග්‍රෑම් 12 | 14 kg | 16 kg | 20 kg
  ද්‍රව්‍ය: දිගු කාලීන ක්‍රියාකාරිත්වය ලබා ගැනීම සඳහා වාත්තු යකඩ අභ්‍යන්තරය නියෝප්‍රීන් බාහිරව සමඟ ඒකාබද්ධ කරන්න
  වර්ණය: රෝස, නිල්, දම්, ආදිය. වර්‍ණය විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහා රිසිකරණය කළ හැකිය.
  ඇසුරුම් කිරීම: පීපී බෑගය + පෙට්ටි + පැලට් හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව
  වරාය: ටියැන්ජින් වරාය
  සැපයුම් හැකියාව: මසකට ටොන් 500+