සිදුරු හතක තීන්ත බාබල්

 • Seven-hole paint barbell

  සිදුරු හතක තීන්ත බාබල්

  නම: සිදුරු හතක තීන්ත බාබල්
  වර්ණය: පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව තීන්ත වර්ණය හෝ අභිරුචිකරණය කළ වර්ණය
  බර: තනි චිප් 5LB, 10LB, 25LB, 35LB, 45LB
  ද්රව්ය: වාත්තු යකඩ
  ඇසුරුම් කිරීම: පීපී බෑගය + පෙට්ටි + පැලට් හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව
  විවරය: 5 සෙ.මී.
  වරාය: ටියැන්ජින් වරාය
  සැපයුම් හැකියාව: මසකට ටොන් 800+
  ODM/OEM සඳහා සහය දක්වන්න