කාන්තා ගොළුබෙල්ල

 • Ladies dumbbell

  කාන්තා ගොළුබෙල්ල

  ෂඩාස්රාකාර ඩිප් ඩම්බල්
  වර්ණය: රෝස, නිල්, දම්, පාට, වර්‍ග විශාල ප්‍රමාණයකට රිසිකරණය කළ හැකිය
  බර: 1kg සිට 10kg දක්වා තනි
  ද්රව්ය: වාත්තු යකඩ + රබර් ගිල්වීම
  ඇසුරුම් කිරීම: පීපී බෑගය + පෙට්ටි + පැලට් හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව
  වරාය: ටියැන්ජින් වරාය
  ODM/OEM සඳහා සහය දක්වන්න
  සැපයුම් හැකියාව: මසකට ටොන් 500+