බාබෙල් උරහිස් පෑඩ්

 • Barbell shoulder pads

  බාබෙල් උරහිස් පෑඩ්

  නම: බාබෙල් උරහිස් පෑඩ්
  වර්ණය: පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව කළු, නිල්, රතු හෝ අභිරුචිකරණය කළ වර්ණය
  බර: 100g
  ප්‍රමාණය: 36*7cm 40*8cm (සියලුම බාර්බෙල් බාර් වලට පොදු)
  ද්‍රව්‍ය: ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙදි + ඊපේ පෙන, මෘදු රෙදි + ඊවා පෙන
  ඇසුරුම් කිරීම: පීපී බෑගය + පෙට්ටි හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව
  වරාය: ටියැන්ජින් වරාය
  සැපයුම් හැකියාව: මසකට කෑලි 30,000+
  ODM/OEM සඳහා සහය දක්වන්න