බර දරණ වැලි ජැකට්

 • Weight-bearing sand jacket

  බර දරණ වැලි ජැකට්

  නම: එක්ස් වර්ගයේ බර කමිසය
  වර්ණය: පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව කළු, නිල්, අළු හෝ අභිරුචිකරණය කළ වර්ණය
  බර: 3 kg, 5kg, 8kg, 10kg
  ද්‍රව්‍ය: ද්වි-ස්ථර කිමිදුම් රෙදි (දිගු රෙදි) රෙදි + අභ්‍යන්තර යකඩ වැලි හෝ වානේ වෙඩි පිරවීම
  ඇසුරුම් කිරීම: පීපී බෑගය + පෙට්ටි හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව
  වරාය: ටියැන්ජින් වරාය
  සැපයුම් හැකියාව: මසකට කෑලි 3000+
  ODM/OEM සඳහා සහය දක්වන්න